החדר של קירינופוסטי תוכן של ליה, שלא בהכרח קשורים לקבוצה או לפאנסאב.